Gå til hovedindhold

Tværfagligt samarbejde

K-møder, TVÆRS, børnefysioterapi mv.

Fem personer samarbejder hen over et skrivebord

Når det handler om konkrete børn eller børnegrupper, arbejder vi med disse tværfaglige møder:

Derudover kan guide: fra bekymring til handling hjælpe dig med at få et overblik over hvornår, hvordan og med hvem det tværfaglige samarbejde startes op.

Kvalificering af det tværfaglige arbejde

Fagudtryk er hjælpsomme i forhold til at nuancere vores professionelle arbejde. Men i det tværfaglige samarbejde og i mødet med forældre, børn og unge er vi ofte nødt til at præcisere vores udsagn. Vi skal være konkrete, for at være sikre på, at vi taler om det samme.

Eksempelvis kan udtrykket "han er udadreagerende" dække over meget forskelligt. For pædagogen eller læreren kan det betyde én ting, for socialrådgiveren en anden ting og for PPR psykologen en tredje ting. Derudover kommer udfordringer altid til udtryk i en sammenhæng.

Systematisk dataindsamling samt systematikker til problemløsning og analyse er hjælpsomme til at undersøge og konkretisere bekymringen og den kontekst, den optræder i nærmere. Systematikkerne vil desuden lette det tværfaglige samarbejde. Få yderligere information under "redskaber" - klik her.

Formål

Et K-møde handler om, at få afdækket de forskellige forståelser og handlemuligheder der er om den situationen, som barnet er i. Det er væsentligt for os ikke blot at tage udgangspunkt i barnet, men især også at kigge på barnets omgivelser; familie, skole og fritid.

Der kan også drøftes hele børnegrupper på et K-møde, fx en gruppe i en klasse.

Et K-møde skal først og fremmest bidrage til, at familien i samarbejde med daginstitutionen eller skolen får nye redskaber til selv at arbejde videre med problemstillingen. Men et K-møde kan også munde ud i aftaler om konkrete indsatser i samarbejde med kommunens fagprofessionelle. 

Vi udarbejder altid konkrete skriftlige aftaler - et såkaldt aftaleskema - for det videre forløb.  I forbindelse med aftaleskemaet fastsættes der tidspunkter for, hvornår der følges op på aftalerne. Der bliver også altid udnævnt en kontaktperson, som forældrene kan henvende dig til. 

 

Anmod 

Hvis forældre har brug for sparring fra fagprofessionelle i Børne- og familieafdelingen, er det altid en god idé at kontakte barnets lærer eller pædagog. Men forældre kan også anmode om et K-møde direkte. 

Du kan hente anmodningsskemaet til K-møde her.

Telefonrådgivning

Børneterapien har TELEFONTID fredage kl. 12-13 på tlf. nr. 22 68 98 70.

Det er muligt for fagpersoner at ringe og drøfte problemstilling vedr. et barn/ung.

Vi fører ikke journal, men kan evt. give ideer til undersøgelser I selv kan gøre for at afdække problematikken, hvilke tiltag I kan afprøve eller drøfte om en ansøgning til Den Kommunale Børneterapi er relevant.