Gå til hovedindhold

Opmærksomhed på børns trivsel

Redskaber til at sætte særligt fokus på børns trivsel - herunder BEREDSKABSPLAN.

I Ikast-Brande Kommune anvendes forskellige systematiske undersøgelser til at vurdere børn og unges udvikling og trivsel:

  • Sundhedsplejen fører tilsyn med barnets sundhed, trivsel og udvikling, og anvender ADBB som systematisk metode til at vurdere barnets trivsel og udvikling.
  • I dagtilbud arbejder vi systematisk med dialogprofilen i Hjernen og Hjertet, hvor forældre og pædagogisk personale svarer på spørgsmål om barnets trivsel.
  • På skoleområdet foretages der hvert år en obligatorisk trivselsundersøgelse, og derudover anvender mange skoler Klassetrivsel.dk og nogle skoler anvender værktøjet Kortlægning af elevernes sociale færdigheder og trivsel, og Skolesundhed.dk.
  • I skolen kan den faglige trivsel også give indikationer af om eleverne trives generelt.
  • Både på Skole- og Dagtilbudsområdet udarbejdes der en sprogvurdering.
  • Tandplejen: Regelmæssige undersøgelser af tand-, mund og kæbeforhold. Udeblivelser fra tandlægetider, mundhygiejnen, almen hygiejne, atypiske hudmærker samt adfærd kan være tegn på mistrivsel.
  • Systematisk vurdering af Dagtilbudsfravær og skolefravær - se nedenstående fane.

 

  • Tegn i dagligdagen. Nogle gange viser børn og unge tydelige tegn på mistrivsel - og i de tilfælde, er vi ikke i tvivl. De vanskelige situationer er typisk der, hvor billedet er mere uklart. I de tilfælde er der som oftest behov for systematisk dataindsamling for at undersøge grundlaget for en bekymring og/eller sammenhængen udfordringerne viser sig i.

Hvis du får mistanke om - eller viden om - at et barn eller en ung udsættes for vold eller seksuelle overgreb, er det vigtigt, at du orienterer dig i Ikast-Brande Kommunes beredskabsplan om vold og overgreb.

 

Du finder beredskabsplanen på kommunens hjemmeside her.

 

Husk - forældrene må ikke orienteres om underretningen, hvis der er mistanke om vold eller overgreb fra deres side.

 

Du kan altid få råd og vejledning hos Forebyggelse Børn og Unge på tlf.: 3067 0407.

 

Hvis der opstår akut bekymring for et barn eller en ung uden for kommunens åbningstid, så skal du kontakte politiet på tlf.: 114. Politiet vurderer, om den sociale bagvagt skal kontaktes. 

Dagtilbud

Det er vigtigt med regelmæssigt fremmøde for at styrke barnets læringsmuligheder og plads i fællesskabet. Børn med socialpædagogisk eller behandlingsmæssig friplads modtager en indsats, der gør, at det er vigtigt, at de kommer regelmæssigt. Det kan også være børn, som får en sproglig indsats.

Hvis du oplever bekymrende fravær hos et barn, så tjek evt. fremmødestatistik i "Min Institution" og brug ellers Guide: fra bekymring til handling.

 

Skole

Ikast-Brande Kommune har et mål om, at børn og unge skal blive robuste, have mod på livet og udvikle sig i fællesskaber. Den daglige skolegang er et led i at nå dette mål. Derfor er det vigtigt at spotte og handle hurtigt på bekymrende fravær fra skolen.

Der skal handles tidligt såvel i skoleforløbet som i det begyndende fraværsmønster. Der skal handles i et samarbejde med eleven og netværket omkring eleven.

Bekymrende fravær er ikke kun skolens ansvar, ansvaret skal deles tværfagligt, så der i fælleskab er mulighed for at hjælpe elev og forældre.

Link: Guide til håndtering af bekymrende fravær.