Gå til hovedindhold

Mindset

Fælles viden, fælles mål

Modellen Fælles mål

Mindsettet for det tværfaglige samarbejde er essensen af den tilgang, vi har til vores samarbejde. I det lokale samarbejde kan vi bruge mindsettet som et udgangspunkt for forventningsafstemning med hinanden, således at vi sammen skaber de mest optimale vilkår for de børn, vi samarbejder om.

Du kan læse mere om vores mindset under nedenstående faner.

 

I det tværfaglige samarbejde arbejder vi mod fælles mål, som vi hver især bidrager til ud fra vores faglighed og funktion.

For at styrke det fælles mål kan du overveje følgende spørgsmål:

 • Kender dine samarbejdspartnere dine mål for arbejdet med barnet?
 • Har du en oplevelse af, at I arbejder mod et fælles mål?
 • Har dig og dine samarbejdspartnere talt om, hvordan jeres forskellige faglige mål hver især bidrager til det fælles mål?

I det tværfaglige samarbejde har vi kendskab til andre fagligheders opgave, og vi er opmærksomme på, at den måde vi løser opgaven på, påvirker andre funktioners mulighed for at løse deres opgave.

For at styrke fælles viden og sprog i det konkrete arbejde kan du overveje følgende spørgsmål:

 • Hvor meget ved dine samarbejdspartnere om din rolle og funktion i arbejdet med barnet?
 • Kender du de andres rolle og funktion?

Vi har respekt for de andre faggruppers funktioner og tillid til, at de løser deres opgave bedst muligt.

For at styrke den gensidige respekt i det tværfaglige samarbejde kan du overveje følgende spørgsmål:

 • Oplever du, at dine samarbejdspartnere respekterer din rolle og funktion?
 • Oplever du, at dine samarbejdspartnere har tillid til, at du løser din opgave bedst muligt ud fra din rolle og funktion?
 • Respekterer du den måde, dine samarbejdspartnere løser deres opgave?

Hyppig, præcis og rettidig kommunikation

Vi er opmærksomme på at kommunikere med tilpas hyppighed, således at relevant information videregives.


Vi er opmærksomme på at kommunikere målrettet og konkret, således at kommunikationen er forståelig og tydelig for samarbejdspartnere.


Vi er opmærksomme på, at vi får kommunikeret i tide, således at samarbejdspartnere kan anvende relevante oplysninger ind i den måde, de løser opgaven på.

For at styrke kommunikationen i det tværfaglige samarbejde kan du overveje følgende spørgsmål:

 • Har du og dine samarbejdspartnere talt om, hvilken information, der er relevant for, at I hver især kan løse jeres opgave bedst muligt?
 • Hvordan er du opmærksom på at målrette din kommunikation og gøre den tydelig for andre faggrupper?

 

Løsningsorienteret kommunikation

Vi deltager aktivt og nysgerrigt i at løse udfordringer:

 • Oplever du, at du og dine samarbejdspartnere er aktivt deltagende og nysgerrige i arbejdet med de udfordringer, der viser sig?