Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Det tværfaglige samarbejde

Når det handler om konkrete børn eller børnegrupper, arbejder vi med:

  • K-møder
  • Underretningsmøder
  • Netværksmøder.

Du kan læse mere om TVÆRS her

Du kan finde anmodningsskemaer til K-møde her

Derudover kan guide: fra bekymring til handling hjælpe dig med at få et overblik over hvornår, hvordan og med hvem det tværfaglige samarbejde startes op.

Kvalificering af det tværfaglige arbejde

Fagudtryk er hjælpsomme i forhold til at nuancere vores professionelle arbejde. Men i det tværfaglige samarbejde og i mødet med forældre, børn og unge er vi ofte nødt til at præcisere vores udsagn. Vi skal være konkrete, for at være sikre på, at vi taler om det samme.

Eksempelvis kan udtrykket "han er udadreagerende" dække over meget forskelligt. For pædagogen eller læreren kan det betyde én ting, for socialrådgiveren en anden ting og for PPR psykologen en tredje ting. Derudover kommer udfordringer altid til udtryk i en sammenhæng.

Systematisk dataindsamling samt systematikker til problemløsning og analyse er hjælpsomme til at undersøge og konkretisere bekymringen og den kontekst, den optræder i nærmere. Systematikkerne vil desuden lette det tværfaglige samarbejde. Få yderligere information i menuen til venstre.

Guiden skal anvendes med den grundlæggende forståelse, at børn udvikler sig i nære relationer til betydningsfulde voksne - først og fremmest forældrene, men også fagprofessionelle.

Børn er meningssøgende og prøver på bedste måde at skabe mening i det, de ser og oplever. 
Barnets handlinger skal derfor altid ses som en funktionel måde at skabe sig denne mening i konkrete sammenhænge, hvor relationer er på spil.