Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Opmærksomhed på børns trivsel

For at finde ud af, hvornår vi skal handle for at handle rettidigt, er det vigtigt at have en opmærksomhed på børns trivsel. Det har vi på flere forskellige måder.

Se i menuen til venstre, hvor du kan finde yderligere information.

 

Hvis du får mistanke om - eller viden om - at et barn eller en ung udsættes for vold eller seksuelle overgreb se Når sagen er akut.

 

Hvis du er i tvivl, om der er grund til bekymring, kan du se en liste med almindelige tegn på mistrivsel på kommunens hjemmeside: Signaler og symptomer.

 

Hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre, kan du se i Guide: Fra bekymring til indsats.

 

Vær opmærksom på at bruge data fra udførte observationer og screeninger i det videre tværfaglige samarbejde for eksempel K-møder

Guiden skal anvendes med den grundlæggende forståelse, at børn udvikler sig i nære relationer til betydningsfulde voksne - først og fremmest forældrene, men også fagprofessionelle.

Børn er meningssøgende og prøver på bedste måde at skabe mening i det, de ser og oplever. 
Barnets handlinger skal derfor altid ses som en funktionel måde at skabe sig denne mening i konkrete sammenhænge, hvor relationer er på spil.