Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Snitflader til eksterne samarbejdspartnere

Hvis en familie har kontakt til forskellige sektorer (sygehus, læger, psykiatri, politi, mv.), kan der opstår tvivl om, hvem der gør hvad.

Spørg altid først forældrene om, hvilke instanser, de er i kontakt med.

Hvis der er behov for at koordinere indsatsen til familien på tværs af afdelinger og sektorer, kan du i samarbejde med din leder kontakte Familierådgivningen (hvis familien har en sag der) og anmode om et Netværksmøde. I kan også bruge de socialfaglige medarbejdere.

Guiden skal anvendes med den grundlæggende forståelse, at børn udvikler sig i nære relationer til betydningsfulde voksne - først og fremmest forældrene, men også fagprofessionelle.

Børn er meningssøgende og prøver på bedste måde at skabe mening i det, de ser og oplever. 
Barnets handlinger skal derfor altid ses som en funktionel måde at skabe sig denne mening i konkrete sammenhænge, hvor relationer er på spil.