Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Fælles sprog og begrebsafklaring

I Ikast-Brande Kommune forstår vi tidlig indsats som den tidlige indsats i forhold til alder og forløb, og rettidig indsats som indsatsen, der sættes ind over for udfordringer, der kan opstå senere i et barns liv.

Vi prioriterer altså både indsatsen tidligt i forhold til alle børn, og det at handle rettidigt i forhold til børn og unge, der udfordres på et givent tidspunkt.

I menuen til venstre kan du finde yderligere informationer om begreberne.

Guiden skal anvendes med den grundlæggende forståelse, at børn udvikler sig i nære relationer til betydningsfulde voksne - først og fremmest forældrene, men også fagprofessionelle.

Børn er meningssøgende og prøver på bedste måde at skabe mening i det, de ser og oplever. 
Barnets handlinger skal derfor altid ses som en funktionel måde at skabe sig denne mening i konkrete sammenhænge, hvor relationer er på spil.